Certyfikaty energetyczne

Na bieżąco staramy się reagować na zachodzące na rynku nieruchomości zmiany norm prawnych, a co za tym idzie nowe potrzeby naszych Klientów, dlatego postanowiliśmy uzupełnić naszą ofertę usług o sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Świadectwo energetyczne, zwane również certyfikatem energetycznym, jest dokumentem określającym zapotrzebowanie energetyczne budynku wyrażone w kWh/m2/rok, niezbędne do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z jego użytkowaniem. 
W szczególności określa ono zapotrzebowanie energii na:  • ogrzewanie i wentylację,
  • przygotowanie ciepłej wody,
  • klimatyzację,
  • oświetlenie (dot. budynków użyteczności publicznej).

Obowiązek sporządzania i posiadania świadectw energetycznych budynków i lokali wprowadziła w Polsce znowelizowana ustawa Prawo budowlane. 

Od 1 stycznia 2009r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla:  • wszystkich nowopowstałych budynków,
  • budynków używanych będących przedmiotem obrotu (sprzedaż, wynajem),
  • budynków, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przebudowy lub remontu.

Świadectwa energetyczne są m.in. jednym z dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany niezbędnych do odbioru budynku.

Okres ważności świadectwa wynosi 10 lat. 

Nowe świadectwo energetyczne należy sporządzić, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub lokalu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno nowych, jak i dotychczasowych Klientów.