Wyceny nieruchomości i firm

Wyceną nieruchomości zajmujemy się od 2005r. Jesteśmy członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadamy uprawnienia Ministerstwa Infrastruktury nr 4338, jak również aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. 
Poza wieloletnią praktyką, z racji bliskiej współpracy z sektorem bankowym, doskonale znamy wymagania instytucji finansowych stawiane wycenom nieruchomości. Od 2010 roku zajmujemy się także profesjonalną wyceną firm oraz udziałów. Posiadamy wysokie kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone certyfikatem 
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie.

Sporządzamy operaty szacunkowe i opinie dla następujących celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,
 • ustalenia ceny sprzedaży firmy,
 • potrzeb transakcji kapitałowych,
 • księgowych (wartość godziwa, amortyzacja środków trwałych, wprowadzenie środków trwałych do ewidencji),
 • podatkowych (spadki, darowizny, zasiedzenia),
 • cywilno-prawnych (podziały majątku i inne),
 • sądowych (podział majątku stron, zachowek, służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, bezumownego korzystania i inne)
 • komorniczych,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd,
 • ustalenia wysokości odszkodowań (z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, decyzji planistycznych, za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi)
 • ustalenie, szacowanie strat po klęskach żywiołowych,
 • opłat adiacenckich,
 • innych.

 

Oprócz wycen nieruchomości, szacujemy wartości nakładów na ulepszenie nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe w tym: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, służebność.

 

Przeprowadzamy również inwentaryzacje budowlane na cele wydzielenia samodzielnych lokali.

 

Oferujemy także profesjonalne doradztwo z zakresu rynku nieruchomości. Sporządzamy na życzenie klientów analizy lokalnych rynków nieruchomości w poszczególnych jego segmentach, a także analizy trendów oraz prognozy przyszłej wartości nieruchomości.

 

Naszymi Klientami są m.in.:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne (przedsiębiorstwa, spółki, podmioty gospodarcze),
- banki,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- urzędy miast i gmin,
- urzędy skarbowe,
- sądy,
- komornicy.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby byli Państwo w pełni usatysfakcjonowani zakresem i poziomem świadczonych przez nas usług. Jednocześnie ciągle podnosimy nasze kwalifikacje poprzez uczestnictwo w seminariach, kursach i szkoleniach zawodowych. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno nowych, jak i dotychczasowych Klientów.